Historie

AB TOLDGAARDEN

VORES HISTORIE

TOLDGAARDEN blev bygget efter Genforeningen i 1920 og stod færdig i 1921. Det var Staten, der var bygherre og de 16 boliger blev brugt som tjenesteboliger for de ansatte i Toldvæsenet: sølv- og guldsnorene. Toldere og grænsegendarmer patruljerede på Gendarmstien, der løber fra Grænsebommen på Haraldsdalvej og videre over Kruså, Kollund, Sønderborg - tværs over Jyllands fod. Gendarmstien er nu udnævnt til europæisk vandresti og mange starter her en 4-5 dages vandretur, måske med overnatning i shelters undervejs.

I 1990 begyndte Staten at sælge ud af sine ejendomme - de var dyre at vedligeholde - og en kreds af beboere i Toldgaarden oprettede en andelsboligforening, som man overtog til 1,6 Mio.kr. AB Toldgaarden var en realitet fra maj 1991 og man begyndte arbejdet med at få lagt nyt tag på, fik sat nye vinduer i og i det hele taget vedligeholde "huset"

I 2007 blev Toldgaarden sandblæst, omfuget og malet og der blev drænet rundt om hovedbygningen. Senere har vi fået solcellestyrede udluftningskanaler isat i kældrene, og i år 2017 får vi udskiftet alle de gamle, smukke men utætte døre.

Næste udgiftspunkt er udbedring af hulmursisoleringen samt udskiftning af vinduerne.

 

Foreningen ejer alle 16 boliger og står for al udvendig vedligeholdelse. Vi har bl.a. ansat en gartner/vicevært, der ugentligt slår græs på legepladsen, fejer blade etc op fra gårdspladsen og P-arealet, samt udfører ad hoc opgaver med beskæring, ukrudtsbekæmpelse osv. Der sørges for snerydning og strøning om vinteren, og flaget hejses på vores flagstang på beboernes fødselsdage eller ved andre lejligheder. Dette sørger beboerne i nr. 47tv for mod en lille erkendtlighed fra Toldgaarden en gang imellem. Til hver bolig hører en carport eller P-plads.

2 x årligt, første lørdag i maj og november, har vi en fælles arbejdsdag, hvor vi renser tagrender, tømmer fedtbrønde, rydder op - og spiser hotdogs!

I august holder vi sommerfest, hvis vejret er til det, i april er der generalforsamling hvor bestyrelse sammensættes (4 personer), huslejen fastlægges og forslag diskuteres. Huslejen inkluderer renovation og vandforbrug, der afregnes aconto og aflæses en gang årligt. Fjernvarme og el afregnes af den enkelte beboer med leverandørerne. SydEnergi, nu Stofa, står for fibernetforbindelsen der er lagt ind til alle boliger. På legepladsen har vi bålplads, petanquebane, gynger, trampolin, legehus, borde og bænke og redskabsskur, som alle kan benytte. I affaldsgruben her kan der lægges græs og afklip, dog kun små grene.

 

Ved salg af en bolig, som beboeren selv står for, må salgsprisen max.være den aktuelle andelsværdi, samt værdien af godkendte forbedringen, der nedskrives med 5% p.a. samt pris for medsolgt løsøre. Salgsprisen skal godkendes af bestyrelsen, der også skal godkende køber.

 

 

 

 

 

 

 

 

GET IN TOUCH WITH TOM

mail@demolink.org